Segregacja odpadów

15 czerwca w naszej siedzibie odbyło się spotkanie z sympatycznymi Paniami z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin o ważnym temacie czyli segregacji odpadów:

-seniorzy podczas spotkania dowiedzieli się kto jest wytwórcą odpadów w przyrodzie oraz ile ton odpadów wytwarza przeciętny Polak w ciągu pełnego roku kalendarzowego;

-podjęto temat zbyt wysokiej konsumpcji będącej cechą charakterystyczną społeczeństw wysoko rozwiniętych oraz jak można jej zapobiegać;

-rozmawiano o najtrudniejszym i mającym największy wpływ na środowisko naturalne – plastiku oraz o konsekwencjach płynących ze spalania go w piecach;

-omówiono zagadnienia związane z recyklingiem i jego znaczeniem dla natury, seniorzy zapoznali się ze znakami występującymi na opakowaniach produktów po to aby świadomie wybierać produkty, których opakowania nadają się do recyklingu, ulegają biodegradacji, lub nadają się do ponownego wykorzystania;

-zapoznali się z segregacją odpadów w podziale na poszczególne frakcje: papier, plastik i metal, szkło, odpady i zmieszane i dowiedzieliśmy się jak przygotować je do wyrzucenia, nie używając zbyt dużej ilości wody;

-Panie opowiedziały kilka zdań na temat obowiązującego obecnie w Gminie Miasto Szczecin systemu gospodarowania odpadami;

-przybliżono tematykę funkcjonowania w Szczecinie Ekoportów uwzględniając zasady przyjmowania odpadów;

-Panie zachęciły seniorów do kompostowania jako naturalnej metody unieszkodliwiania odpadów;

-przybliżyły działalność szczecińskiej spalarni, potocznie EcoGeneratora czyli elektrociepłowni, w której paliwem, zamiast tradycyjnego w Polsce węgla kamiennego są bezużyteczne, nie nadające się do segregacji odpady komunalne

-w podsumowaniu opowiedziały o 8 rzeczach, które można wykonać na rzecz naszej matki natury poprzez działanie każdego człowieka: segregację odpadów, oszczędzanie wody i prądu, naprawę sprzętów RTV czy AGD, korzystanie z ekologicznych  środków transportu, nie palenie w piecu substancjami do tego nieprzeznaczonymi, kupowanie przedmiotów używanych oraz używaniu toreb wielokrotnego użytku.

-seniorzy otrzymali na koniec spotkania ulotki zawierające prosty schemat segregacji odpadów z podziałem na frakcje oraz dane kontaktowe do pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi 

 

Podobne wpisy